Početna | O nama | Kursevi | Nastava za decu | Usluge | Kontakt

Naučite: engleski | francuski | španski | italijanski | nemački | grčki | ruski

Izaberite neki od kurseva

English English       Deutsch Deutsch

Espanol Español      Francais Français

Italiano Italiano      Turkce Russkii

Greek Greek

Popusti

POPUST OD 10% -
za plaćanje škole i kursa odjednom
POPUST OD 20-50%
Škola odobrava roditeljima
na upis drugog, trećeg deteta ili
člana porodice.
POPUST OD 20% -
za prepodnevne termine

AdHoc časovi

Za osnovne i srednje škole

Za fakultete
- prijemne ispite

PRIPREMA
- za polaganje ispita

Javite se!

 
Nastava za decu
Nastava za decu

Škola stranih jezika za decu1. Broj časova mesečno pažljivo je određen prema uzrastu polaznika; ne previše da bi ga opteretilo, a dovoljno da se bude u govornom području, što je veoma bitno za znanje stranog jezika (do 20 časova mesečno).

2. Udžbenici su, u timskom radu, precizno izabrani, tako da pre svega budu zanimljivi i jednostavni za učenje; obzirom da su isprobani u školama širom sveta – uspeh je sasvim siguran! (naš centar OBEZBEĐUJE udžbenike)

3. Profesori koji ce podučavati Vaše dete su visoko obrazovani filolozi, sa posebnim interesovanjem za rad sa decom. Program nastave obuhvata tri segmenta: bogaćenje rečnika, izgovor, gramatiku. U programu se koriste video i audio kasete(CD), savremeni filmovi i diskusije, a za najmlađe igre.

4. Svakom polazniku je posvećena puna pažnja, s obzirom da je broj istih u odelenju, u proseku 4-5, a ne prelazi 8!!! Sledi, da je broj polaznika OGRANIČEN, tako da upis treba obaviti na vreme.

5. Podučavanje traje 5 godina, i to za decu od 8-9 godina, koja poznaju i latinicu, tako da je polaznik našeg centra već u 14-15 -oj godini potpuno ovladao jezikom i spreman je za prvu diplomu u Cambridge center-u, koja važi SVUDA U SVETU!

6. Posebnu grupu čine deca od 5-7 godina koja ne znaju da pišu i čitaju, ili to rade slabije, te kroz igru i pesmu uče osnove jezika.Njih delimo na tri nivoa: grupa od 5 godina, grupa od 6 godina i grupa od 7 godina - prvačići.

Škola stranih jezika za decu7. NIVOI
Pre-junior 5-7 godina
Junior A 8-9 godina
Junior B 9-10 godina
A Senior 10-12 godina
Elementary 12-13 godina
Intermediate 14-15 godina
Teenage 15+

UPIS:

Upisi za narednu školsku godinu se obavljaju:
od 15. juna do 30. juna
od 20. avgusta do kraja septembra.

Ukoliko dete, starije od 8, 9 godina, dođe da se upiše u naš centar, sa već postojećim znanjem jezika – obaviće se testiranje (bez ikakve novčane nadoknade) da se vidi kojem razredu može da se priključi.

TRAJANJE NASTAVE:

Školska godina počinje trećeg ponedeljka u septembru i traje do polovine juna.
Časovi traju 50 ili 60 minuta (za grupe od 5-7 god.- 45 minuta).
U zavisnosti od razreda (uzrasta), nedeljno se drži od 2 do 4 časa, dakle od 8 do 16-18 časova mesečno.
Praznici i raspusti važe kao i u državnim školama.

PROVERE ZNANJA:

U toku školske godine deca se testiraju od 3 do 5 puta, a profesori ocenjuju sa tri ocene (grammar, course book, speaking) učešce i napredak deteta.
Na kraju godine, deca dobijaju sertifikate našeg centra o završenom stepenu obrazovanja, posle prigodne priredbe, na kojoj sami učestvuju.

PLAĆANJA:

Škola stranih jezika za decuŠkolarina je određena za celu godinu, za deset meseci pohađanja nastave. Obaveza plaćanja stoji, za svaki mesec posebno, iako je dete imalo neopravdanih izostanaka. Ako su izostanci dugotrajniji i posledica neke bolesti, škola će organizovati pomoćne časove da bi učenik nadoknadio propušteno i bio u stanju da prati dalju nastavu.
Plaćanje se vrši do petog dana u mesecu.
Školarina se plaća na 10 jednakih mesečnih rata.Za plaćanje odjednom dajemo popust 10%.

POPUSTI:

- za upis u junu - 5 %
- za drugo dete - 20 %
- za trece dete - 50 %

All rights reserved © Copyright by Gorson, 2007. | GORSON, Zemun, Kapetana Radića Petrovića 32 | 011 319 39 39 | 065 319 39 39 | e-mail | design by esd